Välkommen till MBK

All kursverksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.

Välkommen till Markaryds Brukshundklubb.


Klubben för alla hundintresserade

oavsett om man vill tävla, gå kurser eller bara umgås.

Händer på klubben


Kurser hösten 2023


Kontakt & Kontroll 1

ValpkursKm 22/10 kl 10,00


Medlemsmöte den 22/10 ca 13,00 i klubbstugan

 

Dagordning

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Kallelse och dagordning
 • 3. Val utav 2 justeringsmän
 • 7. Val utav valberedning
 • 5. Föregående mötesprotokoll
 • 6. Ekonomisk rapport
 • 7. Skrivelser
 • 8. Rapporter
 • 9. Övriga frågor
 • Klubbensframtid
 • Kommittéer

 

 • 10. Mötets avslutande

     

 

  Alla medlemmar hälsas välkomnaKursanmälan

Våra sponsorer

Kontakta Markarydsbrukshundklubb:


info@markarydsbrukshundklubb.se