Välkommen till MBK

Kontakta Markarydsbrukshundklubb

info@markarydsbrukshundklubb.seHänder på klubben


Tävlingsbarometern 2019-12--31


Torsdagsträffen börjar den 10/3

OBS Torsdagsträffen är inställd tills vidare


Inställd! 8/8 LydnadstävlingAngående Corona

Öppet brev till Svenska Brukshundklubbens medlemmar
All kursverksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.

Våra sponsorer

Angående Corona

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen


Nya riktlinjer från 1 juni

Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag. Ta del av SKK:s fullständiga information.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.

Välkommen till Markaryds Brukshundklubb Klubben för alla hundintresserade

oavsett om man vill tävla, gå kurser eller bara umgås.


Styrelsen är ytterst ansvariga för innehållet på denna webbsida. Copyright©Markaryds Brukshundklubb

Kopiera inga bilder eller annat material från denna hemsida utan att först be om lov. Information om Cookies

Har ni synpunkter om denna hemsida tags de tacksamt emot av Webmaster. Sidan är levererad av Marandjo Web & Konsult.