Kursverksamhet

Våra kurser


Torsdagsträffen

Våra instruktörer

Är du intresserad av att gå någon kurs (Se vårt utbud under "Våra kurser") så kan du anmäla dig via "Kursanmälan"


Vårens kurser läggs ut den 31/1-2022


Har några frågor om kurserna ställ dem

Magdalena Qvist Svensson

Tel:

kurser@markarydsbrukshundklubb.se


Kurserna startar vid angivna månader eller när det finns tillräckligt många anmälda kursdeltagare.


All kursverksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.